Casa Azul Review Page

Posted on
Guidelines for reviews on the site of Casa Delfim
Only tenants who have booked a Casa Delfim house can write a review.
We find reviews very important, both positive and negative.
When assessing your stay in one of our holiday home, we ask you to observe the following guidelines:
– Reviews should be about the rented holiday home, Casa Amarela, Casa Azul, Casa Verde or all houses (Casa Delfim).
– We ask you to assess the holiday home purely and leave other matters outside the assessment.
– Reviews must be respectful, we expect decent reviews.
This is not allowed:
– An assessment that is obscene, defamatory, threatening, harmful or discriminatory
– Political, religious or social comment
– Advertising or other commercial content
Assessments that do not meet our guidelines may be refused and will no longer count towards the average mark.

Richtlijnen voor beoordelingen op de site van Casa Delfim
Alleen huurders die een huis van Casa Delfim geboekt hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Wij vinden beoordelingen erg belangrijk, zowel de positieve als de negatieve.
Bij het beoordelen van je verblijf in een vakantiehuis, vragen wij om de volgende richtlijnen in acht te nemen:
– Beoordelingen dienen over het gehuurde vakantiehuis te gaan, Casa Amarela, Casa Azul, Casa Verde of alle huizen (Casa Delfim).
– Wij verzoeken u om puur het vakantiehuis te beoordelen en andere zaken buiten de beoordeling te laten.
– Beoordelingen dienen respectvol te zijn.
– Wij verwachten dat er nette beoordelingen worden geschreven.
Dit is niet toegestaan:
– Een beoordeling die obsceen, lasterlijk, bedreigend, schadelijk of discriminerend is
– Politiek, religieus of sociaal commentaar
– Reclame of andere commerciële inhoud
Beoordelingen die niet aan onze richtlijnen voldoen kunnen worden geweigerd en tellen dan niet meer mee in het gemiddelde cijfer.

Português: Conte-nos e a outras pessoas sobre a sua experiência, a casa (Casa Azul), a localização, as comodidades, etc.
English: Tell us and other people about your experience, the house(Casa Azul), the location, amenities, etc.
Nederlands: Vertel ons en andere over je ervaring, het huis(Casa Azul), de locatie, voorzieningen, enz.
Español: cuéntanos a nosotros y a otras personas sobre tu experiencia, la casa (Casa Azul), la ubicación, las comodidades, etc.
Français; parlez-nous de votre expérience, de la maison (Casa Azul), de l’emplacement, des commodités, etc.

CASA AZUL

Name
Rating